Du er her

Nå kommer id-kortet i byggbransjen

Det har lenge vært på tale å innføre id-kort i byggbransjen. Nå ser det ut til at myndighetene mener alvor og varsler en innføring av ordningen fra 1. januar 2008.
Av Jan Tveita
Publisert 07.12.2007 07:00

Første gang myndighetene annonserte at ordningen skulle komme, var 1. januar 2006.

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, blir pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Kravet gjelder også selvstendig næringsdrivende og utleiebedrifter.


Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ansatte har id-kort. Kortet vil gjøre det enklere å skille de useriøse fra de seriøse aktørene. Krav til synlig kort vil også lette kontrollen på byggeplassen.


Du må registrere deg

Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre. Disse er:
* Enhetsregisteret.
* Merverdiavgiftsmanntallet.
* Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.
* Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). * Folkeregisteret.


Søk i god tid

Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til, får du ved å henvende deg til det enkelte register. Ettersom det kan ta noe tid før du er korrekt registrert, er det viktig at søkere registrerer seg i god tid før søknad om id-kort sendes.

Kortutstedelsen utføres av Norsik AS på vegne av myndighetene. De har opprettet en egen servicetelefon for id-kort i bygge- og anleggsnæringen med nummer: 815 17 022, og nettsiden: www.byggekort.no.


Arbeidstilsynet gir svar 

" Arbeidstilsynets svartjeneste 815 48 222 svarer på spørsmål om forskriften. For ytterligere informasjon, se Arbeidstilsynets faktaside: http://www.arbeidstilsynet.no/byggekort eller besøk Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Hagegata 28 på Tøyen i Oslo.

Id-kort kan du bestille fra 2. januar, opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding.

"