Du er her

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev ved siden av jobb. Det betyr at flere ufaglærte kan opparbeide seg formell kompetanse.
Av Redaksjonen
Publisert 03.06.2018 00:37

Stortinget gav sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

– Vi vet at det i dag er mange som står som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Nå skal vi gjøre det enklere for dem å ta de fag- og svennebrevene de allerede nesten er kvalifisert for, sier statsråden.

Kan løfte mange i helsesektoren

Stortinget vedtok den 25. mai regjeringens forslag om endring i opplæringsloven. Det blir dermed åpnet for å ta fagbrev på jobb fra høsten 2018. I dag må man enten ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven.

Sanner trekker spesielt frem de mange ufaglærte i helse- og omsorgssektoren som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse.

- Vi vet at mange som jobber i helse- og omsorgsyrker jobber deltid og sliter med å oppnå fem års praksis for å ta fagprøven. Dette er en veldig god nyhet for dem, og så er det godt nytt for kommuner og andre arbeidsgivere. Det er stort behov for flere faglærte i denne sektoren.

Styrker spesielt sårbare grupper

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

– Terskelen for å ta fagbrev kan være veldig høy når det å signere en lærlingkontrakt også betyr at familien mister en viktig inntekt. Jeg håper og tror at den nye ordningen senker terskelen og styrker sårbare gruppers mulighet til å få et viktig kompetansebevis, sier kunnskaps- og integreringsminister Sanner.