Du er her

Mobbing skyldes ofte uløste konflikter

Mobbing på arbeidsplassen kan få langvarige og alvorlige konsekvenser for den som rammes. Ofte skyldes det at noe er galt med det psykososiale arbeidsmiljøet.
Av Redaksjonen
Publisert 08.03.2019 09:56

Mobbing starter ofte som en konflikt på arbeidsplassen som eskalerer. I begynnelsen kan det skyldes en misforståelse, en reell uenighet eller en diskusjon som tar en uheldig vending. Og så blir det etter en stund av mer personlig karakter. Den andre parten tillegges ofte andre motiver enn det han eller hun har. Kanskje blir en av partene også oppfattet som vanskelig å samarbeide med eller som sur og tverr. Begge partene kan også forsøke å trekke inn andre kolleger på sin side i konflikten. Uansett er uløste konflikter og mobbesaker noe som hele arbeidsmiljøet lider under. De kan trekke ut i tid og vokse seg større. Til slutt kan de virke umulig å løse uten at en av partene forlater arbeidsplassen.

Det er vanskelig å si hvor mange som opplever mobbing på arbeidsplassen. Ifølge en undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark har 11 prosent oppgitt at de er blitt mobbet i løpet av de siste 12 månedene. Tallene er basert på svar fra 38 000 danske arbeidstakere. I Norge anslås det at ca. 5 prosent av arbeidstakerne blir utsatt for mobbing.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har en interessant temaside om mobbing som du finner på denne linken.

Nøkkelord