Du er her

Mobbeofre har dobbelt så høyt sykefravær

Medarbeidere som jevnlig blir mobbet har langt større sykefravær enn kolleger som aldri utsettes for mobbing.
Av Redaksjonen
Publisert 24.08.2018 09:02

Når man opplever å bli mobbet hver dag eller hver uke, har man over dobbelt så mange sykefraværsdager som de kollegene som ikke blir mobbet. Det viser en analyse fra den danske tenketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mobbeofre har i gjennomsnitt 18 sykefraværsdager i året. De som rapporterer at de aldri blir mobbet har i gjennomsnitt  8 sykefraværsdager.

Det er særlig langtidsfraværet over 30 dager som øker. Det er tre ganger så høyt blant de som blir mobbet, sammenliknet med dem som aldri blir mobbet.

Analysen bygger på rapporten ’Fraværsrapport 2017’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark. 

Nøkkelord