Du er her

Mer enn en av tre har høyere utdanning

34,1 prosent av alle nordmenn over 16 år har utdanning på universitets- og høyskolenivå.
Av Redaksjonen
Publisert 20.06.2019 11:19

Vi har et høyt utdanningsnivå i Norge. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har 34,1 prosent av alle nordmenn over 16 år høyere utdanning. Tilsvarende tall i 2013 var 29,7 prosent.

Av de 34,1 prosentene av befolkningen som har en høyere utdanning, er det 10 prosent som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. For ti år siden var det kun 6,8 prosent som hadde en mastergrad. Andelen som har doktorgrad har også økt litt, fra 0,7 til 1 prosent av befolkningen.

Det er betydelig flere kvinner enn menn som har høyere utdanning. Andelen er henholdsvis 30,1 prosent av alle menn og 38,2 av alle kvinner. Imidlertid er det fortsatt flere menn (10,6 prosent) enn kvinner (9,5 prosent) som har utdanning ut over fire år. Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har imidlertid økt raskere enn menn de siste ti årene. Fra 2017 til 2018 økte andelen av kvinner med lang universitets- og høgskoleutdanning med 0,4 prosentpoeng, mot 0,2 prosentpoeng for menn. De siste ti årene har andelen av kvinner med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med hele 4,2 prosentpoeng, mens det for menn har vært en økning på 2,3 prosentpoeng. Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

Nøkkelord