Du er her

Menn får mest i alderspensjon, men kvinnene følger etter

Nye tall fra NAV viser at menn i gjennomsnitt fikk en fjerdedel mer i alderspensjon enn kvinner i 2018.
Av Redaksjonen
Publisert 28.02.2019 10:26

Menn får vesentlig mer i alderspensjon  enn kvinner, men kvinner får mer enn tidligere og avstanden blir mindre. For ti år siden fikk menn 38 prosent høyere alderspensjon enn kvinner. Nå er forskjellen 27 prosent.

Forskjellen mellom kjønnene kommer i stor grad av at kvinner har hatt lavere lønn og vært mindre yrkesaktive. En medvirkende forklaring er at flere menn enn kvinner tar ut tidligpensjon, noe som gjør at den årlige utbetalingen til menn blir lavere.

Utbetalingene til alderspensjonister økte i gjennomsnitt med 5 300 kroner fra 2017 til 2018, noe som tilsvarer en økning på 2,3 prosent.

61 700 personer ble registrert som nye alderspensjonister i 2018. Det er 2 prosent færre enn i 2017. NAV forventer imidlertid at antall alderspensjonister vil  auke i en god del år fremover.

Ved utgangen av desember 2018 fikk 937 400 personer alderspensjon. NAVs prognoser viser at antallet alderspensjonister vil passere 1 million i 2021.