Du er her

Likestilte menn er lykkeligere

Høy grad av likestilling gjør at menn i Norden er aktive både på jobb og i familielivet. En god balanse er viktig for trivsel og lykke.
Av Redaksjonen
Publisert 06.04.2018 06:45

Familieliv bidrar i større grad til lykke og velvære for menn i Norden enn menn i andre deler av Europa, ifølge forskere ved Mittuniversitetet i Sverige. En viktig forklaring til dette er at det er svært høy grad av likestilling mellom kvinner og menn i de nordiske landene.

- Vi ser at økt likestilling faktisk har betydning for opplevelsen av lykke og velvære. Generelt sett er lykke større i land som driver en mer aktiv likestilling, både blant kvinner og menn, sier Mikael Nordenmark som er sosiolog og professor i rehabiliteringsvitenskap ved Mittuniversitetet.

Han har undersøkt data fra International Study ISSP (International Social Survey Program) og med særlig fokus på den delen av studien som omhandler familie og endrede kjønnsroller. Studien ble gjennomført i 2012, og data fra 22 forskjellige land har blitt analysert og konklusjonene presenteres nå i en forskningsartikkel.

- Studien måler hvor viktig det er å være fornøyd med sitt arbeidsliv versus familieliv for å oppleve lykke. I de nordiske landene er mennene generelt mer lykkelige enn menn i Sør- eller Øst-Europa. En av forklaringene kan være at menn i større grad er involvert i familiearbeid i Norden, sier Mikael Nordenmark.

Studiene viste også at menn i Norden er betydelig mer involvert i å ta vare på barn og dele på husarbeidet. Det å finne den rette balansen mellom jobb og familieliv er viktig og i et likestilt samfunn er dette enklere.

- Vi vet at det fortsatt skal gjøres mye arbeid i Sverige og Norden for å styrke likestillingen, men vi ser at det er verdt innsatsen. Vår innsats for økt likestilling er en fordel for alle, inkludert mennene, sier Mikael Nordenmark.