Du er her

Lettere for innvandrerkvinner å få jobb enn innvandrermenn

Svensk rapport viser at innvandrere sjeldnere innkalles til jobbintervju i restaurantbransjen enn etniske svensker.
Av Redaksjonen
Publisert 27.11.2018 09:38

Innvandrere født utenfor Europa blir sjeldnere innkalt til jobbintervju innen café- og restaurantbransjen enn etniske svensker med sammenliknbare kvalifikasjoner. Visse grupper diskrimineres mer enn andre og det finnes også en kjønnsforskjell, viser en ny rapport fra svenske IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som er et forskningsinstitutt under Arbeidsmarkedsdepartementet.

I undersøkelsen har forskerne sendt ut 1 500 fiktive jobbsøknader på annonserte ledige jobber på restauranter og cafeer i Sveriges syv største byer. I de fiktive søknadene fremstår jobbsøkerne som om de var født i Somalia, Polen, Irak og Sverige. Kjønn, statsborgerskap, arbeidslivserfaring og fritidsinteresser varierte i søknadene.

Resultatene vist at de svenskfødte oftere ble innkalt til intervju. Sannsynligheten for å bli innkalt til intervju var likevel ikke signifikant høyere for svenskfødte (21 prosent) enn for dem som var født i Polen (17 prosent). Det gikk dårligere for de fiktive jobbsøkerne født i Irak og Somalia. De som var født i Irak ble innkalt til intervju i 10 prosent av tilfellene. Tallet ble halvert til 5 prosent for de som var født i Somalia.

– Våre resultater stemmer overens med forskning om etniske hierarkier, at visse grupper født i utlandet diskrimineres mer enn andre, sier Kåre Vernby som er en av to rapportforfattere i en pressemelding fra IFAU.

- Fordi mange innvandrere jobber på cafeer og restauranter blir den diskrimineringen vi ser her av stor betydning for gruppens muligheter på arbeidsmarkedet.

I alle innvandrergruppene kalles kvinner i høyere utstrekning enn menn inn til jobbintervju. Forskjellen er betydelig. For eksempel var det kun 2,5 prosent av menn født i Somalia som ble innkalt til intervju, mens 7,5 prosent av kvinnene ble innkalt til intervju.

Rapporten heter «Etniska hierarkier och diskriminering på arbetsmarknaden» og er skrevet av Kåre Vernby ved Institutt for statsvitenskap ved  Stockholms universitet og Rafaela Dancygier ved Department of politics ved Princeton university.