Du er her

Ledere skårer høyt hos egne medarbeidere

De aller fleste ledere fungerer svært godt i jobben sin, mener medarbeiderne, som gir sine nærmeste overordnede svært gode tilbakemeldinger i anonyme undersøkelser.
Av Ivar Kvistum
Publisert 14.05.2007 09:15

Lederne er gode rollemodeller. De er motiverende å jobbe for. De er interessert i medarbeiderne sine og jobben de gjør.

Dette er hovedkonklusjonene etter at Hartmark Consulting AS har sammenfattet mer enn 1000 lederevalueringer på oppdrag fra Aftenposten.

Materialet hvor medarbeidere gir anonyme vurderinger av sine egne, nærmeste sjefer, er innhentet i perioden fra 2003 til 2006. I materialet inngår 700 medarbeidertilfredshetsanalyser og 300 360-grader-evalueringer, både i privat og offentlig sektor.

På en rekke av de mest sentrale lederegenskapene, skårer lederne fire av fem oppnåelige poeng.

- Resultatene harmonerer svært godt med vårt inntrykk etter inngående samtaler med rundt fire hundre av lederne i utvalget og flere hundre andre ledere, sier Harald Støre i Hartmark Consulting til Aftenposten.

- Lederne fungerer stort sett tilfredsstillende, selv om det naturligvis finnes unntak.

Støre mener undersøkelsen viser at medienes bilde av norske ledere er skjevt og overdrevent negativt.

- Tabber og enkeltepisoder blir blåst opp i mediene og gir et feilaktig inntrykk. Som gruppe har lederne fått et ufortjent negativt stempel, sier Støre.