Du er her

Lærer megling mot mobbing

Fagfolk i bedriftshelsetjenesten skal på kurs for å lære megling og konflikthåndtering. Hensikten er å forebygge og stoppe mobbing på arbeidsplassene.
Av ivar@askmedia.no
Publisert 05.03.2007 09:32

Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt som tilbyr kurset til erfarne personer i bedriftshelsetjenesten. Kurset går over fire dager, fordelt på to samlinger.

Tiltaket er i samarbeid med "Jobbing uten mobbing", som er et treårig prosjekt i regi av partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og NAV.

Hensikten med prosjektet er å forebygge mobbing i arbeislivet, med fokus på å sette aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til selv å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.

På kurset skal deltakerne fra bedritshelsetjenesten lære megling som praktisk verktøy. Dette er ment som et forebyggende lavterskeltilbud for å stoppe gryende konflikter.

Opplæringen bygger på modellen "train the trainers". Det betyr at kursdeltakerne skal kunne formidle kunnskap om megling som metode videre til ansatte og ledere i virksomhetene de er knyttet til.

 

"