Du er her

Lær mer om tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Mye sykefravær blant gravide kan unngås med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene.
Av Redaksjonen
Publisert 30.08.2018 14:50

De fleste gravide ønsker å fortsette i jobb, men både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for faktorer som stress, dårlig arbeidsmiljø og tidspress. I tillegg er det viktig at den gravide ikke utsettes for visse kjemiske og biologiske eksponeringer. Mye tungt arbeid og arbeidstidsordninger kan også oppleves som belastende og være en risiko for den gravide.

Mange arbeidsgivere lurer på hvordan de kan tilrettelegge. STAMI arrangerer et dagsseminar om temaet onsdag den 17. oktober. Seminaret koster 1 900 kroner. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på STAMI sine hjemmesider https://stami.no/kurs/

Idébanken har også et nyttig temahefte om det å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Temaheftet kan du lese på nett, laste ned gratis eller bestille i papirutgave. Du finner det http://mag.idebanken.org/gravide/