Du er her

Kvinnelige ledere har steget i lønn

Lønnsslippen til menn og kvinner i lederstillinger blir stadig likere i flere bransjer. I snitt tjener en kvinnelig leder 87,1 prosent av en mannlig leder.
Av Karine Hildonen Henriksen
Publisert 18.05.2011 03:45

Ill.foto: Colourbox.

– De siste årene har det vært stort fokus på likelønn. Årets undersøkelse viser at det nytter, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Lederne har i undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011 sett på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i lederstillinger. Resultatene fra undersøkelsen viser at kvinnelige ledere har steget i lønn innenfor alle bransjer. Barnehage, handel, luftfart og service er sektorene der tilnærmingen mellom kvinner og menns lønninger er sterkest.

– I disse sektorene har det vært en tilnærming i størrelsesorden 4-7 prosent. Kvinnelige barnehageledere kommer best ut og tjente i fjor 97,4 prosent av sine mannlige kolleger. I 2009 lå de på 91,5 prosent, sier Jan Olav Brekke.

Forbundslederen er fornøyd med den økende økonomiske utjevningen. – Likelønnsproblematikken har vært et tema i årtier, men det sterke fokuset i de siste årene ser nå heldigvis ut til å gi klare resultater. Det viktige blir å opprettholde det samme trykket i lønnsforhandlinger i årene fremover. Målet er tilnærmet likelønn mellom menn og kvinner i alle bedrifter, sier han.


Dyktigere forhandlere?

Brekke tror at flere kvinnelige sjefer har blitt flinkere til å forhandle egen lønn og kreve likebehandling i ansettelsesprosesser og lønnsforhandlinger. Likevel mener han det kan ta lang tid å oppnå 100 prosent likestilling mellom kjønnene i enkelte bransjer.

– Vi er godt på vei, men ser at det i enkelte bransjer fortsatt er et stort lønnsgap. Handels- og servicebedrifter har hatt et solid løft i 2010, men de kvinnelige lederne tjener fortsatt 15 prosent mindre enn mannlige ledere her. Årsaken kan være at disse bransjene tradisjonelt har hatt få kvinner i lederstillinger, noe som gjør at det tar lang tid å redusere lønngapet. I tillegg vet vi at majoriteten av de administrative lederstillingene i denne bransjen besittes av menn, sier han.


Store utfordringer

Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som står bak produksjonen av Norsk Ledelsesbarometer, tror reell likelønn definert som lik lønn for likt arbeid er fullt mulig, og at dette sikkert er situasjonen i mange bransjer og bedrifter. Han mener derimot at likelønn definert som lik lønn for arbeid av samme verdi, altså på tvers av bransjer, er mye vanskeligere.

– Det er blant annet et stort flertall kvinner som jobber deltid, noe som kan hemme mulighetene for karriereutvikling. Men dette er også et holdningsspørsmål i bedriften, understreker Stugu.

(pressemelding)


______________________________


Har du lederansvar?

Hold deg faglig faglig oppdatert med:


Personal og Ledelse

Bestill et abonnement i dag! 

"

Papirutgaven kommer ut åtte ganger i året. I hvert nummer byr vi på masse spennende og nyttig  fagstoff for deg som har personalansvaret i bedriften og for deg som leder og utvikler andre mennesker.


Gjør som 40 000 andre ledere, få med deg siste nytt om:

- Leder- og organisasjonsutvikling
- Rekruttering og utvelgelse
- Nedbemanning og permittering- Utvikling i arbeidsmarkedet

Bestill et abonnement her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"