Du er her

Kun to av tre menn fullfører lærerutdanningen

33 prosent av alle menn som startet på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet i 2011, fullførte ikke i løpet av seks år. Tilsvarende tall for kvinner var 20 prosent.
Av Redaksjonen
Publisert 14.06.2018 14:13

Knapt halvparten, 52 prosent, av de 2 500 studentene som startet på lærerutdanningen i 2011 fullførte innen fire år, viser nye tall fra statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført.

Det er en betydelig mindre andel menn som fullfører lærerutdanningen og det er også færre menn enn kvinner som starter på studiet. Andelen studenter er 27 prosent menn og 73 prosent kvinner. Kvinneandelen som fullfører innen seks år er nesten 70 prosent. For menn er den 56 prosent, melder SSB.

Det er betydelig frafall også fra andre studier. Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2009, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år.

Andelen med universitets- og høgskoleutdanning i Norge økte likevel fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Men det er flest kvinner som har høyere utdanning. 37 prosent av kvinnene og 30 prosent av den mannlige befolkningen har høyere utdanning.

Nøkkelord