Du er her

Jula er høytid for overtid

Desember er overtidsmåneden fremfor noen, og ikke uventet er det ungdommen som holder jula i gang. 475 000 arbeidstakere forventer å jobbe overtid i høytiden, ifølge en undersøkelse.
Av Anonym
Publisert 05.12.2007 13:05

Godt over halvparten av yrkesaktiv ungdom mellom 18-24 år forventer å jobbe overtid i julen. De trår til i hotell- og restaurantbransjen og handel- og butikkvirksomhet.

De eldre arbeidstakerne tar det derimot med ro under høytidsfeiringen.


Hver femte jobber overtid 

Ifølge en landsrepresentativ undersøkelse utført av Infact på vegne av bemanningsbyrået Xtra personell forventer 19,3 prosent av de spurte å jobbe overtid i forbindelse med julen. Det representerer hele 475 000 av de 2,5 millioner sysselsatte i Norge.

Hele 57,4 prosent av alle yrkesaktive i aldersgruppen 18-24 år forventer å jobbe overtid i julen. I aldersgruppen 25-39 år og 40-59 år faller andelen markant til henholdsvis 19,5 og 17,4 prosent.

Hos de helt eldste (over 60 år) er det kun 10,9 prosent som forventer å jobbe overtid i julen.


Færre familiære forpliktelser

-  Blant de yngste aldersgruppene finner vi nok også studenter og skoleelever med deltidsjobb som ser en gylden mulighet til å tjene noen ekstra kroner i julen, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra Personell.

- Det er nok enklere for denne gruppen - som har færre familiære forpliktelser - å takke ja til overtidsjobbing enn det er for småbarnsforeldre og de litt eldre arbeidstakerne.


Hotell og handel

Ikke overraskende er det personer ansatt i hotell- og restaurantbransjen (48 prosent), handel- og butikkbransjen (35,6 prosent) og transportsektoren (35,3 prosent) som forventer mest overtidsjobbing i julen.

Arbeidstakere med lav inntekt forventer mer overtidsarbeid i julen enn de med høy inntekt.

For personer som oppgir husstandsinntekt mindre enn NOK 250.000,- er det hele 32 prosent som forventer å jobbe overtid i julen. Tilsvarende andel for personer med husstandsinntekt over 750.000,- er kun 13,7 prosent.


Minoriteter på jobb 

Undersøkelsen viser også at det er flest med minoritetsbakgrunn, hele 28,8 prosent, som forventer å jobbe overtid i julen.

- Blant de med minoritetsbakgrunn er det mange som ikke feirer julehøytiden, og som kanskje derfor synes det er enklere å si ja til vakter på de såkalte jule- og helligdagene, sier Fæste.

Undersøkelsen er utført av analysebyrået InFact i uke 44. 1500 personer ble intervjuet over telefon.