Du er her

Innvandrere skades oftest på jobb

Innvandrere i håndverksyrker har fire ganger så høy skadefrekvens som norske arbeidstakere.
Av Redaksjonen
Publisert 18.11.2018 11:04

Innvandrere i håndverksyrker eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen, og de har fire ganger høyere skadefrekvens. Det rapporteres også om flere helseplager enn hos norske håndverkere, ifølge en ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI. Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg.

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett.  Antallet meldte skader har gått noe ned de siste årene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for alle næringer. I perioden 2011 til 2014 var det tretten omkomne på jobb per år. I perioden fra 2015 til 2017 var tallet åtte. Det er imidlertid for tidlig å si om det er en nedadgående trend eller om det skyldes årlige variasjoner.

Det er ofte flere årsaker til at ulykker skjer, og det er nødvendig å kombinere tiltak på flere nivå for å forebygge ulykker. Funnene i rapporten gir viktige signaler om hva virksomhetene bør være spesielt oppmerksomme på i dette arbeidet:
· Risikovurderinger- også for vedlikeholdsoppgaver og alenearbeid.
· Fysiske sikkerhetstiltak.
· Planleggingog oppfølging av arbeidsoperasjoner.

Det er spesielt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.

Rapporten heter Helseproblemer og ulykker i bygge og anleggsbransjen.

 

Nøkkelord