Du er her

Ineffektiv og stivnet møtekultur

Den tradisjonelle møtekulturen på arbeidsplassen er ineffektiv og i verste fall bortkastet arbeidstid, viser resultatene fra et nytt forskningsprosjekt.
Av Ivar Kvistum
Publisert 16.05.2007 09:00

Det typiske arbeidsmøtet - rundt et stort bord med én person som fører ordet og med store papirmengder som skal gjennomgås - får så hatten passer i et forskningsprosjekt ved Danmarks pedagogiske universitet.

Kartleggingen viser at i hvert fall 20 prosent av slike tradisjonelle møter er fullstendig bortkastet tid for medarbeiderne som deltar, ifølge danske Erhvervsbladet.

Må involvere alleForsker og bedriftsrådgiver Ib Ravn har undersøkt møtekulturen blant 50 mellomledere i fem store, danske virksomheter. Konklusjonene legges fram i undersøkelsen "Mer effektive møter".

- Møtene er ineffektive fordi lederne ikke sørger for å involvere alle medarbeiderne. I dag vil de unge og høyt utdannede bli hørt. Dersom det bare er lederne selv og de høyrøstede som kommer til orde, mister de fort interessen, sier Ib Ravn til Erhvervsbladet.

Variere form og innholdEt stort problem med tradisjonelle møter er at kulturen knapt har endret seg siden den industrielle revolusjon. Møter foregår på omtrent samme måte i nesten alle virksomheter. Mange steder er det slik at medarbeiderne ikke er med på å ta ansvar for det som skjer på møtet.

Dersom man vil ut av en stivnet og lite effektiv møtekultur, kan det være en ide å variere både form og innhold. For eksempel kan man holde møter utendørs, i produksjonsmiljøet eller kanskje stående?