Du er her

Hyppige sykefravær

Vi sliter med en ansatt som har hyppige sykefravær, etter hvert også delvis langvarige fravær.
Av Anonym
Publisert 01.07.2004 12:00

Bl.a. har hun en tendens til å komme med tilbakedaterte sykemeldinger. Kan vi gjøre noe med det?

Advokatene svarer:

Folketrygdlovens § 8-7 krever dokumentasjon av arbeidsuførhet. Utover perioden hvor ansatte kan bruke egenmelding, kreves legeerklæring.

Loven krever at legeerklæring ikke kan godtas før arbeidstaker ble undersøkt av lege, det betyr at tilbakedaterte sykemeldinger ikke kan godtas, med mindre arbeidstaker dokumenterer sykdom på et tidligere tidspunkt og dokumenterer at det var umulig å oppsøke lege tidligere.

Dette er strenge krav. Rådet er i tillegg: Sørg for at reglene for egenmeldinger følges.