Du er her

Har du rett til fri første skoledag eller ved barnehagestart?

Mange tar for gitt at de kan ta fri når barnet skal begynne på skolen eller i barnehage. Men du har faktisk ingen lovfestet rett til fri på slike dager – verken med eller uten lønn.
Av Redaksjonen
Publisert 06.08.2019 01:01

En del permisjoner i arbeidslivet er regulert i lovverket, slik som for eksempel foreldrepermisjon, utdanningspermisjon og ammefri. Men når det gjelder retten til å få fri fra jobb for å være til stede for barnet ved skolestart eller tilvenning i barnehage, finnes det imidlertid ingen lovbestemmelser.

Arbeidsgivere flest har likevel forståelse for at man ønsker å være til stede for barnet i disse situasjonene. Mange arbeidsgivere har derfor interne avtaler som gir deg rett til fri under barnets tilvenning til barnehage og ved første skoledag. Denne type permisjon kalles velferdspermisjon. Det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at ansatte får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon. Eksempler på andre typiske velferdspermisjoner er fri for å gå til lege eller tannlege, eller i forbindelse med dødsfall og begravelse.

Velferdspermisjoner kan være lønnet eller ulønnet. Dette er opp til arbeidsgiver å avgjøre, så fremt arbeidsgiver ikke er bundet av en tariffavtale eller lignende hvor dette er regulert. Permisjonene kan også være tidsbegrenset, eksempelvis inntil tre dager ved tilvenning til barnehage og én dag for tilstedeværelse på barnets første skoledag. 

Hvis retten til fri under barnets tilvenning i barnehage eller første skoledag ikke er uttrykkelig regulert, er det arbeidsgiveren din som avgjør om du skal innvilges permisjon, hvor lenge, og om permisjonen skal gis med eller uten lønn. 

Dersom du ikke får innvilget velferdspermisjon, kan du søke arbeidsgiver om ferie eller avspasering disse dagene.

Faktaboks

Ledernetts ekspert på lønn:

 

Siviløkonom Marianne Lund jobber som rådgiver i https://www.sticos.no/ med fagområdene lønn og personal.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

Besøk oss på facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!