Du er her

Høyt fravær blant 10-klassinger

15 prosent av 10-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår, men det er store forskjeller mellom fylkene. Finnmark topper med 22,9 prosent.
Av Redaksjonen
Publisert 10.09.2018 14:49

For første gang har vi fraværsstatistikk for 10. trinn i grunnskolen. Statistikken viser at en elev på 10. trinn normalt har seks dager og fem timer fravær. 15 prosent av elevene er mer enn 15 dager borte.

– Det er alvorlig at så mange elever er borte fra skolen i tre uker eller mer. Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Vi må diskutere om skolene bør ha plikt til å gjøre mer når fraværet til en elev blir for høyt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

–Dette er barn som både har rett og plikt til å delta i opplæringen, og som trenger undervisningen for å få kunnskap de trenger til videre skolegang eller arbeid. Når elever har mye fravær kan det være et tegn på at noe er galt. Skolene må følge opp disse elevene, sier Sanner.

Store forskjeller

Andelen elever med mer enn 15 dager varierer mye mellom fylkene, fra 10,1 prosent i Sogn og Fjordane og 11,8 prosent i Oppland, til hele 18,2 prosent i Hordaland og 22,9 prosent i Finnmark. 

– Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær, sier Sanner

Forskningen viser at fravær må tas tak i så tidlig som mulig. Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring.

Det kan være mange årsaker til at elevene ikke møter på skolen. Det kan handle om sykdom, trivsel eller vanskelig hjemmesituasjon. Fravær i grunnskolen kan også skyldes at foresatte av ulike grunner tar elevene ut av skolen. 

Enkelte elever trenger hjelp fra flere tjenester enn skolen for å mestre hverdagen. Regjeringen har endret opplæringsloven slik at skolen nå har plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker.

– Vi må bygge et sterkere lag rundt eleven, slik at de både har gode lærere og andre som kan bidra til at elevene mestrer hverdagen og skoledagen. Ulike faginstanser må samordne seg, slik at barna får den hjelpen de trenger, sier Sanner i en pressemelding.

 

Nøkkelord