Du er her

Høye jobbkrav kan føre til vektøkning hos kvinner

Høye krav på jobben synes å være en årsak til vektøkning hos kvinner, uansett om de har høyere utdanning eller ikke. Det fremgår av en studie av 3 800 svensker.
Av Redaksjonen
Publisert 24.01.2019 13:09

Høye krav til prestasjoner på jobb har betydning for vektøkning hos kvinner, men ikke hos menn ifølge en studie ved Gøteborgs universitet.

– Vi fant at høye krav på jobben hadde betydning for kvinners vektøkning, men for menn fant vi ingen tilsvarende sammenheng mellom jobbkrav og vektøkning, sier Sofia Klingberg som forsker på samfunnsmedisin og folkehelse ved Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet. Det er universitetet som omtaler funnene i en pressemelding.

I studien inngår data fra 3 872 personer, både kvinner og menn, målt ved tre tilfeller i løpet av en 20 års periode, hvor man blant annet har målt kroppsvekt og krav og kontroll i arbeidet. Deltakerne i undesøkelsen har blant annet svart på spørsmål om arbeidstempo, psykologisk stress, om de har nok tid til å gjøre arbeidsoppgavene sine, hvor ofte de står overfor motstridende krav i jobben og om de selv kan velge hva som skal gjøres og når det skal gjøres.

Resultatene viser at det er vanligere at personer som har liten kontroll og medbestemmelse over eget arbeid økte vesentlig i vekt i løpet av testperioden, definert som en vektøkning på ti kilo eller mer. Dette gjaldt både for kvinner og menn. Derimot hadde langvarig eksponering for høye jobbkrav ulik effekt på kvinner og menn. Drøyt halvparten av kvinnene som hadde vært utsatt for høye jobbkrav hadde en stor vektoppgang i løpet av de 20 årene som målingene pågikk. Vektoppgangen var omtrent 20 prosent høyere enn for kvinner med lave jobbkrav.

Har tidsklemma skylden?

Det var bare kvinner som hadde vektøkning som følge av høye krav i jobben.

- Vi har ikke undersøkt de bakenforliggende årsakene, men man kan tenke seg at det handler om en kombinasjon av krav på jobben og at kvinner oftere tar ansvaret hjemme, noe som kan gjøre det vanskelig å trene og leve sunt, sier Sofia Klingberg.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom kvinnenes utdanningsnivå og overvekt, og heller ikke med hensyn til kvalitet på kost eller andre livsstilsfaktorer. En artikkel basert på undersøkelsen er publisert i tidsskriftet International Archives of Occupational and Environmental Health. Artikkelen er et samarbeid mellom Klingberg og flere andre forskere ved Sahlgrenska akademin og forskere ved Umeå universitet.