Du er her

Gode resultater fra turnus-forsøk i staten

Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten.
Av Redaksjonen
Publisert 06.09.2019 09:22

– Jeg vil oppfordre flere kommuner til å vurdere ordninger med fleksitid i tett samarbeid med partene, for eksempel i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

En ny Fafo-evaluering viser at forsøkene med alternative arbeidstidsordninger i staten har vært vellykket, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ansatte i Forsvaret, Kriminalomsorgen og Tolletaten har vært fornøyd med å få større fleksibilitet og muligheter til å jobbe langvakter. Dette har særlig gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familieliv. Andre positive effekter er bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress.

– Både ansatte, ledere og lokale tillitsvalgte mener forsøkene har vært vellykkede, ifølge evalueringen. De ansatte er særlig fornøyd med at de alternative arbeidstidsordninger har betydd en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Arbeidsgiverne ser blant annet at muligheten for alternative arbeidstidsordninger gjør det lettere å rekruttere og beholde arbeidskraft, sier Mæland.

– Her er alle parter fornøyde med forsøket. Jeg håper at vi på bakgrunn av disse resultatene kan bli enige om å gi mange flere arbeidstakere og arbeidsgivere i statlige virksomheter denne muligheten.

Evalueringen av forsøkene bekrefter tallene fra tidligere medarbeiderundersøkelse i staten som viser at en stor andel av medarbeiderne (50 prosent) ønsker fleksible arbeidstidsløsninger. I undersøkelsen er det bare en stabil og trygg jobb som vedsettes høyere. Dessuten ønsker mange (34 prosent) gode muligheter for å kombinere jobb og familie.  

 

Nøkkelord