Du er her

Gjennomsnittlig månedslønn er 43 540 kroner

Nordmenn tjener i gjennomsnitt 43 540 kroner i måneden. Lønnsveksten i fjor var på 2,8 prosent. Det tilsvarer 1 190 kroner.
Av Redaksjonen
Publisert 15.02.2019 15:00

Ifølge Statistisk sentralbyrå er lønnsveksten størst blant kvinner, 3,1 prosent, mot 2,6 prosent blant menn. Menn har imidlertid fortsatt høyere lønn. Gjennomsnittslønnen for menn i fjerde kvartal i fjor var 45 760 kroner og for kvinner 40 790 kroner.

Helse og sosialtjenester er den største næringen i Norge med i overkant av 20 prosent av totalt antall arbeidsforhold. Varehandel og undervisning er også store næringer med henholdsvis 13 og 9 prosent av totalt antall arbeidsforhold.

Innen helse- og sosialtjenester økte månedslønnen med 2,9 prosent. I varehandel økte den med 3 prosent og i undervisningssektoren med 2 prosent.

Nøkkelord