Du er her

Gjennomsnittlig årslønn er 551 800 kroner

Årslønna vokste fra 535 900 kroner i 2017 til 551 800 kroner i 2018. Det tilsvarer en økning på 3 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Av Redaksjonen
Publisert 19.03.2019 09:03

Mange tror nok at lønningene er høyest i privat sektor, men slik er det ikke. Privat sektor og offentlig eide foretak hadde knapt 560 000 i årslønn, og kommuneforvaltningen ligger rett under 500 000 kroner i årslønn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Årslønna i statsforvaltningen, som også omfatter helseforetakene, ligger om lag 95 000 kroner høyere enn kommuneforvaltningen i gjennomsnitt. Årsaken er blant annet at det er mange med høy utdanning og spesialisert kompetanse som jobber i statsforvaltningen, blant annet leger og undervisningspersonale på høyskoler og universiteteter.

Den gjennomsnittlige månedslønnen var 45 610 kroner i 2018. I privat sektor var den 46 130 kroner, i statsforvaltningen 49 570 og i kommunal sektor 41 540 kroner.

 

 

Nøkkelord