Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring. Kompetanse Norge mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner.

– Norge trenger fagarbeiderne. Vi startet denne ordningen fordi et fagbrev er svaret på mange utfordringer i vårt samfunn. Bedriftene får kompetansen de trenger og kan være mer konkurransedyktige. Fagbrev gir trygghet og bidrar til at voksne med lang erfaring får formell kompetanse. Det er også noe de kan bygge videre på i møte med teknologiske endringer. Dette er et ledd i regjeringens kompetansereform, sier Sanner.

Stor interesse fra byggebransjen

Det er god spredning i årets søknader, både geografisk og faglig. Det har også kommet inn søknader på fag som ikke var representert i fjor, eksempelvis tømrerfaget, kokkefaget, maler, asfaltarbeider og blikkenslager med flere. Byggfagene har fortsatt flest søknader med opplæring i mange ulike fagbrev. Det er både kommunale og private bedrifter som får tilskudd i denne runden, og blant annet Trondheim kommune, Songdalen kommune, ColorLine, Nortua og Lerøy er på tilskuddslisten.

– Innenfor enkelte fagområder i byggebransjen er det utfordrende å få tak i fagfolk, i tillegg til at det er vanskelig å rekruttere unge. Derfor er det veldig bra at vi kan tildele midler til opplæring som gir et godt utgangspunkt for å ta bygg- og anleggsfag, som vi forventer vil ha et stadig økende behov for arbeidskraft også i årene framover, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.