Du er her

Fortsatt optimisme i norske virksomheter

Men ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har stabilisert seg etter å ha steget jevnt de siste årene, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.
Av Redaksjonen
Publisert 12.03.2019 08:40

8 prosent av arbeidsgiverne sier at de vil ansette flere før sommeren. 89 prosent vil beholde arbeidsstyrken som den er, mens bare 2 prosent vil redusere bemanningen. At 97 prosent planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren er høyere andel enn på samme tid i fjor, melder ManpowerGroup.

– Med så mange optimistiske virksomheter er det vanskelig å få tak i de riktige hodene. Derfor satser mange arbeidsgivere på å oppgradere kunnskapen til eksisterende ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge i en pressemelding.

Sør-Vestlandet markerer seg

Arbeidsmarkedsutsiktene er positive over hele landet. Størst er optimismen på Sør-Vestlandet. Der har andelen bedrifter som ser etter arbeidskraft, økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Samtidig har bemanningsutsiktene svekket seg noe i Nord- og Midt-Norge. I Nord er det fortsatt et flertall arbeidsgivere som vil oppbemanne, men utsiktene er hele 14 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. I Midt-Norge er bemanningsutsiktene ned åtte prosentpoeng på ett år.

– Det er en lavere ansettelsestakt i Nord- og Midt-Norge, men ingen grunn til pessimisme. Arbeidsgiverne har gått fra full fart forover til et mer bærekraftig ansettelsestempo, sier Brath.

I undersøkelsen har arbeidsgivere i sju av ni næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået. Olje og gass, bank og finans, samt vannkraft, elektrisitet og infrastruktur utmerker seg med sterke anslag for oppbemanning.