Du er her

Fortsatt behov for økonomer

Tross SSBs spådommer om et overskudd av økonomer ser Econa foreløpig ingen tegn til dette. I privat sektor er den personlige lønnsveksten 7 prosent, den høyeste på seks år.
Av Redaksjonen
Publisert 20.10.2018 12:10

Arbeidsledigheten for økonomer totalt sett er under en prosent, ifølge ny lønnsundersøkelse.

- Det er ingen tegn som tyder på for mange økonomer. Tvert imot, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa som er arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

- I higen etter å danse rundt teknologigullkalven, blir ofte økonomifaget lite fremhevet i debatten om verdiskaping og bærekraft. Men uten å analysere og verdsette produkter og tjenester som tas ut i markedet blir det lite effektiv ressursutnyttelse, sier Bolstad.

Markedet har også behov for økonomer. Nyutdannede økonomer får jobb, kun 3 prosent oppgir at de er ledige.

Bratt lønnskurve

Nyutdannede økonomer i privat sektor stiger raskt på lønnsstigen. Gjennomsnittlig startlønn er på 464.000 kroner og etter fem år har man steget til 613.000 kroner.

I offentlig er startlønn 456.000, etter fem år er gjennomsnittslønnen på 540.000 kroner.

Den kraftige veksten i privat sektor skyldes at økonomer gjerne etter 3-4 år begynner å få mye mer ansvar. Det samme skjer ikke i offentlig sektor.

Gjennomsnittlig grunnlønn for økonomer generelt er 805.500.

- Det viktigste er at de nyutdannede kommer raskt i jobb og at de får muligheten til å prestere og vise hva de er verdt, og får lønn deretter, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa.

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Medlemmer er hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer. I år har 7 500 personer svart på undersøkelsen.

Nøkkelord