Du er her

Foreslår forbud mot ansettelser av overgrepsdømte i videregående skole

Regjeringen foreslår et forbud i videregående skoler og folkehøgskoler mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Dette forbudet gjelder i dag i grunnskolen, men ikke videregående.
Av Redaksjonen
Publisert 23.04.2019 12:55

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår også at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole.

– Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier Sanner.

Lovforslaget er ett av flere lovforslag kunnskapsministeren nå sender til Stortinget.

Flyttingen skal kunne skje mot elevens og foreldrenes ønske når hensynet til medelevene krever det. Dette er allerede mulig i grunnskolen.

– Pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men jeg mener det bør være mulig å pålegge elever å bytte skole når hensynet til andre elever tilsier det, sier Sanner i en pressemelding.

Nøkkelord