Du er her

Foreslår endringer i sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen la fredag 24. mai fram forslag om endringer i sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende.
Av Redaksjonen
Publisert 26.05.2019 11:46

Selvstendig næringsdrivende har i dag rett til sykepenger med 75 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere får 100 prosent sykepenger. Regjeringen foreslår nå å endre på dette.

– Regjeringen ønsker å bedre rammevilkårene til selvstendig næringsdrivende, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Vi foreslår derfor å øke kompensasjonsgraden til selvstendig næringsdrivende, slik at de får rett til sykepenger med 80 prosent av sykepengegrunnlaget. Vi foreslår at endringen skal tre i kraft fra 1. oktober, fortsetter statsråden.

Selvstendig næringsdrivende kan mot særskilt premie tegne forsikring for å få en bedre dekning av sykepengegrunnlaget. Som en følge av at departementet foreslår å øke kompensasjonsgraden for sykepenger for selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 prosent, foreslås det en endring av forsikringsbestemmelsen slik at en selvstendig næringsdrivende mot særskilt premie kan tegne forsikring for å få rett til dekning med 80 prosent av sykepengegrunnlaget, i stedet for 75 prosent, fra første dag.