Du er her

Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Av Redaksjonen
Publisert 14.11.2018 13:49

I løpet av 2016 mottok 849 000 personer alderspensjon fra folketrygden. Dette er 25 prosent flere enn i 2011 og 40 prosent flere enn i 2006.

Det er en rekke grunner til denne økningen. Det er nå flere eldre i befolkningen fordi levealderen har økt og de store etterkrigskullene har nådd pensjonsalder. En viktig årsak er også at etter at den nye pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, har flere mulighet til, og tar ut, tidlig alderspensjon fra fylte 62 år.

Det er store kjønnsforskjeller når det kommer til uttak av tidlig alderspensjon. En større andel menn enn kvinner starter uttaket av alderspensjon fra folketrygden tidlig. Dette må sees i sammenheng med at flere kvinner enn menn mottar ytelser fra andre ordninger fram til de er 67 år. Uføretrygd og offentlig AFP, som flere kvinner enn menn mottar, lar seg ikke kombinere med tidlig alderspensjon fra folketrygden. Flere kvinner enn menn har også for lav opptjening til å begynne uttaket av alderspensjon fra folketrygden før de fyller 67 år.

Er du interessert i å lese mer om uttak av alderspensjon finner du hele artikkelen her https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-kombinerer-tidlig-alderspensjon-med-yrkesinntekt 

 

Faktaboks

Alle som har opparbeidet seg tilstrekkelig trygdetid, har rett på alderspensjon når de fyller 67 år. I 2011 fikk i tillegg personer som ikke mottar full uføretrygd, gjenlevendepensjon eller AFP i offentlig sektor, muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon fra 62 år. Uttaket av alderspensjon fra 62 år krever imidlertid en inntekt som gir rett til en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Fra 67 år har alle med rett til alderspensjon muligheten til å ta ut denne, men det er også mulig å utsette uttaket fram til 75 år. Fra januar 2011 ble begrepet «minstepensjon» erstattet med «minste pensjonsnivå». For personer født etter 1953 blir minste pensjonsnivå gradvis erstattet med begrepet «garantipensjon».