Du er her

Flere forlater læreryrket enn de som kommer tilbake

Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. 3 700 kom tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder.
Av Redaksjonen
Publisert 09.08.2019 00:13

Statistisk sentralbyrå har sett på hvor mange som var lærere i skoleverket, inkludert videregående skole, i 2008 og hvor mange som fortsatt jobbet der i 2018.

Nesten 20 prosent av lærerne sluttet i skoleverket i perioden. De fleste av disse (26 prosent) begynte i administrative stillinger innen offentlig administrasjon. Mange begynte også i religiøse organisasjoner, annen undervisningsvirksomhet (voksenopplæring, barnehager o.l) eller i andre næringer. 

Det er flere kvinner enn menn som går tilbake til læreryrket. Av dem med lærerutdanning som ikke jobbet i skoleverket i 2008, hadde16 prosent av kvinnene og 10 prosent av mennene igjen tatt pekestokken fatt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fleste (76 prosent) av dem som kommer tilbake til skoleverket kommer tilbake fra andre undervisningsnæringer, for eksempel fra voksenopplæringen.