Du er her

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av desember 2018 mottok 124 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 16 700 personer fra utgangen av desember 2017
Av Redaksjonen
Publisert 15.01.2019 13:45

3,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per desember 2018 mottakere av AAP. Dette utgjør en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenliknet med for ett år siden.

– Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har det siste året gått spesielt mye ned som følge av regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger som ble innført 1. januar 2018. Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden (se faktaboks).

I 2018 ble det færre nye mottakere av AAP sammenliknet med 2017. Samtidig var avgangen i 2018 større enn året før. Det er spesielt den høye avgangen som medførte at antall mottakere ble kraftig redusert i løpet av året.

Det er en nedgang for både menn og kvinner i alle aldersgrupper og i alle fylker. Størst reduksjon er det for mottakere i aldersgruppen 40-59 år. Som andel av befolkningen er reduksjonen størst i Østfold med hele 21,7 prosent. Deretter følger Finnmark med 20,8 prosent nedgang.