Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling i proposisjon 74 L (2018–2019) ble vedtatt av Stortinget 11. juni 2019.

Se også: Følger opp Varslingsutvalget