Du er her

- En sak for partene i arbeidslivet

Regjeringen har laget en egen handlingsplan som skal motvirke sosial dumping, men en nasjonal minstelønnssats står ikke på lista over tiltak. Årsaken er at regjeringen mener spørsmålet er opp til partene i arbeidslivet.
Av ivar@askmedia.no
Publisert 14.11.2007 22:34

Les også: - La gjestearbeidere få konkurrere på pris

Les også: LO: Minstelønn rammer lavlønnsbransjer

- Minstelønn berører lønnsdannelsen så sterkt at jeg ikke kan se at det er aktuelt å innføre uten at partene i arbeidslivet går inn for det, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Ledernett.

I stedet satser regjeringen blant annet på å styrke regelverket både for inn- og utleie av arbeidskraft, og når det gjelder allmenngjøring av tariffavtaler.

Det er også en viktig del av handlingsplanen å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet flere ressurser og mer effektive sanksjonsmidler.

Flere av tiltakene i regjeringens handlingsplan retter seg særlig inn mot byggebransjen, mot landbruket og kystfarten.

"