Du er her

To av tre nordmenn får ikke gjort det de skal på jobb

Kun en tredjedel av norske kontorarbeidere får gjort det de skal på jobb hver dag, uten å jobbe overtid. Det viser en fersk undersøkelse fra analysebyrået YouGov, gjennomført på vegne av Microsoft Norge. Digitale hjelpemidler og tilpassede kontorlokaler kan gjøre arbeidsdagen mer produktiv, mener arkitekt.
Av Redaksjonen
Publisert 02.09.2019 09:11

Microsoft Norge har nylig flyttet inn i nye lokaler i Bjørvika og mener at de har klart å knekke koden for å lykkes med en aktivitetsbasert kontorløsning. Både kontorlokalene og teknologien er lagt til rette for en mest mulig effektiv og fleksibel arbeidshverdag.

Blir lett forstyrret i åpent landskap

Majoriteten av norske kontorarbeidere jobber i et åpent kontorlandskap, og ifølge undersøkelsen er det også der vi blir mest forstyrret. Over en av tre blir forstyrret på egen plass i åpent landskap, og det er først og fremst støy som er årsaken til at man blir stresset, oppgir 46 prosent av de spurte.

Det er også en av årsakene til at arkitektselskapet A-lab har vært kompromissløse i inndelingen av ulike soner når de har utviklet Microsoft Norges nye kontorer.

- Vi har vært ganske nådeløse i utviklingen av de aktivitetsbaserte kontorlokalene til Microsoft Norge. Det betyr at de ansatte kan flytte seg mellom ulike soner avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de skal løse. Det gjør at de som skal løse oppgaver som krever konsentrasjon, får mulighet til å sette seg et sted hvor det er lettere å holde fokus, mens de som jobber mye kreativt har egne soner som legger til rette for den måten å jobbe på, forklarer Geir Haaversen, arkitekt i A-lab.

Tilpasset hver enkelt

Haaversen forklarer videre at de jobber med flere aktivitetsbaserte kontorløsninger og tror dette er kommet for å bli.

- Det er viktig å huske at vi alle er forskjellige, og det som fungerer godt for en person, funker dårlig for en annen. På den moderne arbeidsplassen bør det derfor være rom for å gi hver ansatte medbestemmelse i hvordan de selv ønsker å organisere sine omgivelser, fremfor å tvinge en enkelt løsning på alle, forteller Haaversen.

Ifølge undersøkelsen er syv av ti kontorarbeidere stresset gjennom arbeidsdagen, og selv om det er flest som oppgir støy som hovedårsaken til dette, kommer arbeidsmengde og mangel på oversikt høyt opp på listen. Dette håper Kimberly Lein-Mathisen, adm. dir. i Microsoft Norge, at de nye, aktivitetsbaserte kontorlokalene skal kunne løse noe av.

- I dag har vi flere generasjoner som jobber side om side på arbeidsplassen, og det betyr et enormt mangfold i ansattes forventninger, preferanser, teknologivaner og holdninger til jobben. Medarbeidere deltar i dobbelt så mange team som for fem år siden, og geografisk lokasjon er ikke lenger et hinder for samarbeid. Stadig flere jobber fra mange forskjellige steder og på forskjellige enheter, noe som gir større fleksibilitet, forteller Kimberly Lein-Mathisen, Administrerende direktør i Microsoft Norge.

De unge blir mer stresset

Videre viser undersøkelsen at kun tre av fem mener arbeidsplassen er godt tilrettelagt for de oppgavene som skal løses. Dette i form av om de sitter i nærheten av de som de jobber mest med, om de har de tekniske hjelpemidlene som trengs, om det er nok møterom på arbeidsplassen, om det er lett å konsentrere seg, og lignende.

Samtidig viser undersøkelsen at de yngre ser ut til å bli mer stresset enn de eldre, og jo eldre du blir, jo mindre stresset blir du.

- Hensikten har alltid vært å utvikle en arbeidsplass som gir oss et konkurransefortrinn, hvor de fysiske og digitale omgivelsene støtter både mennesker og forretningsmodell. Det har vi lyktes med i Bjørvika, og nå håper vi flere bedrifter velger å gjøre det samme, avslutter Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Faktaboks

Fem grunner til at Microsoft Norge har lykkes med den moderne arbeidsplassen:

1. Ekstrem variasjon

Det er ikke et spørsmål om åpent landskap eller cellekontor. Microsofts lokaler er begge deler og veldig mye mer. Her finner vi store møterom, mindre arbeidsrom, mingleområde, kaféområder, stillesoner, prosjektsoner, samarbeidsrom, lekerom. Kontorene veksler mellom åpen og lukket på en måte som gjøre det lett for medarbeiderne å koble egen energi med rett lokasjon.

2. Nok av alt

Det er nok av alle typer funksjoner. Ingen trenger å føle bekymring for at en gitt type plass ikke er tilgjengelig eller at de ikke skal få et skap til å oppbevare tingene sine. Det er nok garderober, skap, cellekontorer, møterom, stilleplasser og samarbeidsplasser.

3. Klare retningslinjer for bruk

Det er stille der det skal være stille. Og folk samarbeider der de er ment for å samarbeide. I tillegg til at arealplanleggingen er intuitiv, har Microsoft i ukene i forkant av flyttingen gjennomført et omfattende arbeid for å sikre gode, felles arbeidsvaner.

4. Enkelhet

Det tekniske må fungere. Hver stasjon må ha rett utstyr for plug and work. Alle møterom må ha en enkel oppkobling. Enkelte møterom er utstyrt som Teams-rom, som ved et enkelt tastetrykk kobler det fysiske møterommet opp med det virtuelle møtet.

5. Kontoret er bygget for Microsoft

Ingen virksomheter er like, verken i sin kommersielle modell eller kultur. Microsofts kontorløsning vil ikke fungere for alle. En kritisk suksessfaktor er nettopp at kontorene er formet etter deres behov.