Du er her

Arbeidslivet under forskerlupen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet innrømmer behov for mer kunnskap og satser på en rekke forskningsprosjekter om norsk arbeidsliv de neste par årene.
Av ivar@askmedia.no
Publisert 11.03.2007 20:55

Forskning om inkluderende arbeidsliv og årsaker til sykefravær og uførhet er blant temaene som departementet vil framskaffe ny kunnskap om.

Det skriver LO Aktuelt.

Videre er arbeidsrelaterte helseproblemer og omstillinger i det nye arbeidslivet høyt prioritert i departementets forskningsstrategi. Styrking av forskning om innvandreres deltakelse på arbeidsmarkedet vil også bli vektlagt.

Andre viktige prosjekter er oppfølgingen av reformer som pensjonsreformen og NAV-reformen. Bare til å forske på pensjonsreformen er det satt av over fem millioner kroner.