Du er her

Arbeidslivet går sammen om inkludering

Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb. Samarbeidsprosjektet heter Vi inkluderer.
Av Redaksjonen
Publisert 19.03.2019 08:33

NHO og NAV har etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt «Vi inkluderer». Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo. 

I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, Akademikerne, YS og Unio.

«Vi inkluderer» bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. Ringer i vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse. 

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har NTNU evaluert Ringer i vannet prosjektet. Den viste at omlag 80 prosent av kandidatene fikk fast ansettelse og nesten 60 prosent av arbeidsgiverne svarte at metodikken var avgjørende for ansettelsene. Men evalueringen påpekte også at Ringer i Vannet har et beskjedent omfang. "Vi inkluderer" innebærer en oppskalering i forhold til Ringer i vannet og målet er å få flere i jobb - og da særlig de som sliter på arbeidsmarkedet fordi de har «hull i CVen» eller av andre grunner har vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet.