Du er her

900 000 skjemaer forsvinner fra Nav

Hvert år sender arbeidsgivere over 900 000 inntektsskjemaer i posten til NAV. Nå skal papirskjemaene erstattes av digital inntektsmelding.
Av Redaksjonen
Publisert 20.09.2018 01:45

Inntektsskjemaet inneholder opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn. Grunnen til at arbeidsgivere må sende inn disse skjemaene, er at Nav bruker opplysningene til å beregne ytelser til ansatte som har krav på det. Men papirskjemaer oppleves som tungvint og unødvendig i en digitalisert verden, og Nav lover at i tiden fremover vil arbeidsgivere får stadig flere digitale tjenester som skal gjøre det enklere å utveksle informasjon med Nav.

Som et ledd i dette skal altså det papirbaserte inntektsskjemaet erstattes av en digital inntektsmelding. Denne skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Bedriftene må sjekke med sine egne leverandører av lønns- og personalsystem om når deres system blir oppgradert. Tjenesten på altinn.no kommer i oktober. Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgiver som hovedregel kun sende digital inntektsmelding.

De som ikke har lønns- og personalsystem, sender inntektsmeldingen digitalt fra altinn.no, men de aller fleste virksomheter har i dag et eget lønns- og personalsystem.

Mer informasjon om ordningen finner du nettsidene til Nav.no.