Du er her

8 gode råd: Slik får du mer effektive møter

Sitter du noen gang på møter og tenker at det er bortkastet tid. Det er du ikke alene om. Her er 8 gode råd for bedre møter.
Av Redaksjonen
Publisert 28.08.2018 09:14

Møter kan være både nyttige og nødvendige, men de er også veldig tidkrevende og binder opp store deler av arbeidsdagen for mange mennesker. Derfor er det viktig at møter er godt planlagt og ledet. Det svenske magasinet Arbetsliv gir følgende 8 råd for gode møter:

1. Bestem alltid på forhånd hvor lenge møtet skal vare. Vær konsekvent på at tidsrammene skal holdes.

2. Ha en tydelig agenda og møteplan. Da vet hva alle hva som forventes av dem i møtet og de kan forberede seg bedre.

3. Hvis du skal innkalle til et møte; vær kritisk til hvem du innkaller. Du skal  kun innkalle de som må være til stede for at dere skal oppnå målsettingen med møtet.

4. Er du leder og bruker alt for mye tid på møter? Vurder om du kan delegere din deltakelse på møtet til en medarbeider som er mer direkte involvert i det som skal drøftes på møtet.

5. Deltar du på mange møter? Rene informasjonsmøter kan du kanskje takk nei til og heller be om å få informasjonen tilsendt på e-post.

6. Det er ikke alltid nødvendig å møtes fysisk til alle møter. Noen ganger fungerer det like bra med Skype, for eksempel hvis møtedeltakerne har lang reisevei.

7. Tenk på at det er viktig å respektere andres tid før du innkaller til møter.

8. Prøv om du kan legge inn luker i kalenderen som er helt fri for møter. Du trenger også tid til å gjøre andre ting.

Nøkkelord