Du er her

8 ansattegoder du bør markedsføre bedre

Mange arbeidsgivere tilbyr en rekke goder som har svært stor betydning for økonomi, helse, trygghet og trivsel. Hvis virksomheten skårer høyt på ansattegoder, kan det brukes aktivt både for å beholde og rekruttere ansatte. Her er åtte ansattegoder som ofte blir for lite profilert ved rekruttering og employer branding.
Av Redaksjonen
Publisert 31.07.2018 12:20

1. Gode pensjonsordninger

En god pensjonsordning er et ansattegode som bør brukes aktivt i forbindelse med rekruttering og fastholdelse av medarbeidere. Gode pensjonsordninger er viktig for medarbeiderne og kostbart for arbeidsgiveren. Likevel kommuniseres dette i liten grad overfor jobbsøkere. Kanskje skyldes det at mange opplever pensjonsordninger som et komplisert tema og at pensjonsalderen for mange ligger langt fram i tid. Med fokuset rundt de nye pensjonsordningene er det imidlertid grunn til å tro at pensjon også vil vektlegges i større grad av unge arbeidstakere.

2. Forsikring

Arbeidsgiver kan dekke en rekke forsikringer for ansatte utover de lovpålagte. Et vanlig eksempel er behandlingsforsikring. De fleste arbeidsgivere kjøper denne for å sikre seg at ansatte får helsetjenester som gjør at de raskest mulig kommer tilbake i jobb etter ulykker og sykdom. Men de ansatte opplever det også som et vesentlig gode at de får raskere og gratis behandling, for eksempel hos lege, psykolog og kiropraktor. Andre forsikringer er for eksempel reiseforsikringer som utvides til å dekke reiser på fritiden i tillegg til tjenestereiser, helseforsikringer som gir økonomisk erstatning ved alvorlig sykdom – også de som faller utenom yrkessykdommer og livsforsikringer.

3. Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning er et ansattegode som svært ofte kommer både ansatte og arbeidsgiveren til gode – og det kommer til å bli enda viktigere i framtiden. Ansattegodene kan omfatte alt fra betaling av studieavgift, studielitteratur, reiser og opphold, betalt studiepermisjon og andre kostnader i forbindelse med utdanningen.

4. Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøtiltak blir ofte sett på som en ren kostnad. I så fall bør man snu spørsmålsstillingen. Hvordan kan vi investere i arbeidsmiljøtiltak som har størst mulig effekt? Hva kan vi gjøre for at det skal bli enda mer motiverende og interessant på jobb? Hvilke arbeidsmiljøtiltak kan bidra til kompetanseheving eller økt produktivitet? Hvilke belønninger kan motivere team til å oppnå bedre resultater? Listen kan gjøres lang, og dette er investeringer som kommer både ansatte og virksomheten til gode.  

5. Fleksibilitet

Fleksibilitet i arbeidsdagen er et vesentlig gode. Muligheten til å jobbe fra hjemmekontor en gang iblant gjør hverdagen enklere. Det kan også øke produktiviteten. De som jobber i åpent kontorlandskap kan ha behov for å skjerme seg for å gjøre konsentrasjonskrevende arbeid, man unngår å bruke tid på lang reisevei eller liknende.

6. Full lønn ved sykdom

Folketrygden dekker sykepenger opp til 6 G ved sykdom. Grunnbeløpet er per mars 2017 på 92 576 kroner. Det vil si at 5 G er 555 402 kroner. For de som tjener over dette beløpet er det eventuelt arbeidsgiver som må dekke det mellomstående opp til full lønn, hvis arbeidstakeren er syk ut over arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. Mange arbeidstakere har rett til dette gjennom tariffavtale eller individuell avtale, men langt fra alle ansatte i privat sektor har dette godet. Hvis arbeidsgiver dekker full lønn ved sykdom, er dette et ansattegode som kan ha stor betydning.

7. Kantine og annen mat/drikke

En god kantine er både helsefremmende, sosialt og en viktig trivselsfaktor på mange arbeidsplasser. Medarbeidere er også mere produktive hvis de får et sunt og godt avbrekk midt på dagen.

8. Trening

Mange arbeidsgivere inngår bedriftsavtaler med treningsstudioer. Det er et godt ansattegode for de som er motiverte for å trene – og for arbeidsgiver. Helseforebyggende tiltak kan føre til lavere sykefravær. Effekten øker hvis man også får med de som vanligvis ikke trener. Det kan for eksempel gjøres som en kombinasjon med organisert trening i arbeidstiden og individuell trening/fysisk aktivitet på fritiden. Treningen trenger ikke skje innendørs. Bruk området rundt arbeidsplassen, parker, trapper etc.

 

Nøkkelord