Du er her

73 prosent flere alderspensjonister i utlandet på ti år

Det er nå 48 400 alderspensjonister i utlandet som får alderspensjon fra NAV. I 2018 fikk alderspensjonister i utlandet 4,4 milliarder i alderspensjon.
Av Redaksjonen
Publisert 06.09.2019 10:34

Nye tal fra NAV viser at stadig flere alderspensjonister er bosatt i andre land. I juli 2009 var det 27 900 som bodde fast eller midlertidig i andre land. Siden da har antallet økt med 73 prosent. De siste fem årene har antallet økt med 25 prosent.

- Vi ser at stadig flere personer fra andre land har jobbet i Norge i noen år og tjent opp rett til alderspensjon fra NAV. Det gjelder særlig borgere i EU/EØS-landene. I tillegg velger en god del nordmenn å flytte til andre land etter at de har tatt ut alderspensjon, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Mest til Sverige, Spania og Danmark

NAV sitt regnskap for 2018 viser at 4,4 milliarder kroner ble utbetalt i alderspensjon til alderspensjonister i utlandet. Mest penger ble utbetalt til Sverige, hvor alderspensjonister tok imot 1 455 millioner kroner. Deretter fulgte Spania og Danmark med henholdsvis 517 og 427 millioner kroner i 2018.

Får lavere alderspensjon

I juli 2019 var gjennomsnittlig utbetaling til alderspensjonister bosatt i utlandet 7 800 kroner. Gjennomsnittet for alle alderspensjonister var i samme periode 20 500 kroner.

- Fire av fem alderspensjonister bosatt i utlandet har ikke vært medlem av folketrygden lenge nok til å oppnå full trygdetid på 40 år. Derfor blir utbetalingene lavere. Til gjengjeld får mange av dem i tillegg pensjon fra andre land, sier Lien.

Fire av ti mottakere av alderspensjon i utlandet er norske statsborgere. Til sammen fikk de 63 prosent av alle pensjonsutbetalinger fra NAV til utlandet.

Det viser at de utenlandske statsborgerne oftere har bodd bare en del av yrkeskarrieren sin i Norge, og dermed har lavere opptjening enn norske statsborgere, sier Lien.

Venter betydelig økning

NAV venter en betydelig økning i antallet alderspensjonister bosatt i utlandet på sikt.

- Vi vet at mange EØS-borgere har hatt et arbeidsforhold i Norge i de siste tiårene. Mange har flyttet hjem igjen eller ventes å gjøre det. Med tiden vil de nå aldersgrensen for uttak av alderspensjon og få rett til pensjon fra Norge. Vi anslår at det for tiden er om lag 300 000 personer under 67 år som har utvandret fra Norge og som tidligere har vært i jobb her, sier Ole Christian Lien