Du er her

44 døde i arbeidsulykker i fjor

Det ble registrert 44 dødsulykker i arbeidslivet i 2017. De fleste skjedde i det landbaserte arbeidslivet, men noen større ulykker de siste årene har ført til høyere dødstall innen sivil luftfart.
Av Redaksjonen
Publisert 28.09.2018 08:28

Fra 2016 til 2017 har det vært små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 44 dødsulykker i 2017, viser Statistisk sentralbyrå. Tilsvarende tall var 45 i 2016.

 Antallet dødsulykker i 2017 er det tredje laveste antall ulykker rapportert siden 2000.

Det var flest arbeidsulykker innen transport og lagring, med totalt 12 dødsfall. 8 av disse forulykket da et helikopter styrtet utenfor Barentsburg.

Det er også mange dødsulykker innen bygge- og anleggsvirksomhet (7), industri (6) og primærnæringene (6).

Nøkkelord