Du er her

37 døde i arbeidsulykker i fjor

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.
Av Redaksjonen
Publisert 26.09.2019 08:54

Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var flest dødsulykker i primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske med 12 dødsfall. Mange av dødsfallene skjeddde også innen transport og lagring (7 dødsfall), indutrivirksomhet (5) og bygge- og anleggssektoren (4).

Nøkkelord