Du er her

3 av 5 norske toppledere lytter ikke

Nærmere 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser. Det kan få økonomiske konsekvenser for bedriftene mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
Av Karine Hildonen Henriksen
Publisert 07.09.2011 05:35

Ill.foto: Colourbox.

Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011 som avdekker at tillitsvalgte i norske bedrifter ofte føler seg overhørt av ledelsen.

Høstens undersøkelse, som er gjennomført av De Facto på oppdrag fra ledelsesorganisasjonen Lederne, handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.


Misfornøyde ansatte

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne er overrasket over at så mange som tre av fem bedrifter lar være å involvere tillitsvalgte når viktige beslutninger for bedriften skal tas. Det kan være mange slags beslutninger de ansatte ikke blir involvert i, for eksempel endringer av driftsform, som ifølge lov og avtaleverk skal involvere de ansatte.

Han mener det er svært verdifullt å ha med de ansatte underveis i en slik prosess.

Jan Olav Brekke i Lederne.

– Ansatte som føler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik dårlig motivasjon gi negative økonomiske resultater på lang sikt, sier Brekke i en pressemelding.

Organsiasjonen han leder har tidligere advart mot at en åpen og samarbeidsvennlig bedriftskultur kommer i skyggen av en HR-basert ledelse, hvor målene settes ovenfra, og lederne i liten grad har personlig arbeidserfaring fra, eller har gått gradene i, bedriften.


Autoritære ledere

Over halvparten av de spurte i årets Ledelsesbarometer, mener ledelsen i sin bedrift er mer autoritær enn tidligere. Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som lager Norsk Ledelsesbarometer, mener det her er snakk om en ledelsesstil der et viktig moment er å vise styrke og beslutningsevne.

– Det finnes en lederkultur som ikke involverer tillitsvalgte før man selv har bestemt seg. Det å diskutere seg fram til fornuftige løsninger kan for noen ledere oppfattes som svakhet, sier Stugu.

Han mener mange ledere vil vise styringsdyktighet, og derfor tar avgjørelser uten at mange er involvert.

– De er mer opptatt av å legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere, enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves dette gjerne som autoritært, sier han.

Stugu påpeker at norsk arbeidsliv er delt i to, og at ledelse varierer veldig fra bedrift til bedrift.


Utfordrende ledelse

Forbundslederen i Lederne mener en autoritær ledelse kan føre til rekrutteringsutfordringer for mange bedrifter.

– I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autoritær lederstil bidrar ikke akkurat til å fremelske det, sier han, og tror at mange av de beste unge hodene foretrekker involverende ledere.

– De fleste arbeidstakerne ønsker å bidra i bedriften, og få en følelse av å ha reell verdi. En ledelse som ikke lytter, er å drive organisasjon basert på et noe negativt menneskesyn, mener Brekke.

_______________________________


Har du lederansvar?

Bestill et abonnement i dag!

"

Personal og Ledelse kommer nå i en ny og forbedret utgave.

Åtte ganger i året byr vi på masse spennende og nyttig  fagstoff for deg som har personalansvaret i bedriften, og for deg som leder og utvikler andre mennesker.


Gjør som 40 000 andre ledere, få med deg siste nytt om:

- Leder- og organisasjonsutvikling
- Rekruttering og utvelgelse- Kompetanseheving

Bestill et abonnement her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"