Du er her

2 av 3 virksomheter har ingen ansatte

Det er 581 956 virksomheter i Norge. Kun 18 prosent har fem ansatte eller flere.
Av Redaksjonen
Publisert 27.01.2019 10:47

Ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå er de fleste virksomhetene i Norge små bedrifter. Nær to tredjedeler er uten ansatte og kun 18 prosent har så mange som fem ansatte eller flere. Det vil si ca. 29 000 bedrifter.

Det er for øvrig 2 912 728 arbeidsforhold i Norge. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn er 42 680 kroner. Menn har en gjennomsnittlig avtalt månedslønn på 44 970 og tilsvarende for kvinner er 39 870, ifølge SSB.

Nøkkelord