Du er her

11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid, melder Statistisk sentralbyrå.
Av Redaksjonen
Publisert 17.10.2019 12:18

Statistisk  sentralbyrå har nylig  publisert en analyse  av norske lavinntektsfamilier. Ifølge analysen er det 14,2 prosent av norske husholdninger som tilhører tilhører lavinntekstsgruppen. Men 64 prosent av lavinntektshusholdningene i Norge er husholdninger hvor ingen har tilknytning til arbeidslivet. Av de som har en jobb er det særlig unge aleneboende og enslige forsørgere med barn under 18 år som havner i lavinntektsgruppen. 11 prosent i denne gruppen tilhører en lavinntektshusholdning. Da er de som studerer ikke medregnet.

Faktaboks

Lavinntekt defineres her som å tilhøre en husholdning der samlet inntekt etter skatt er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt blant hele befolkningen. Inntekten er vektet etter den såkalte EU-skalaen for antall barn og voksne i husholdningen, siden husholdninger av ulik størrelse trenger ulik inntekt for å kunne ha samme forbruk. Merk at lavinntekt regnes ut i fra husholdningens samlede inntekt, der lønn kan være én av flere inntektskilder. Å tilhøre en lavinntektshusholdning betyr dermed ikke nødvendigvis at man har lavt lønnsnivå.