Du er her

– Vi trenger ledere som skjønner digitalisering

– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik, som forsker på digital kompetanse. Hun har fem råd til ledere.
Av Redaksjonen
Publisert 07.06.2018 09:25

I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og i samfunnet.

Tidligere har IT-avdelingen og IT-direktørene med teknologibakgrunn i stor grad hatt denne oppgaven. I dag derimot, er teknologien slik at den i stor grad er del av alt som skjer i en organisasjon.

– Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter knyttet til hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at det går bra med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik.

– Derfor trenger vi ledere som forstår hva digitalisering er og som tar aktive valg.

Hun er fagansvarlig for et nytt utdanningstilbud i digital transformasjon og ledelse som starter fra høsten i regi av School of Management på OsloMet.

Jobber med eget prosjekt

I dette emnet vil deltakerne få jobbe med et eget digitalt endringsprosjekt, og de får møte ledende fageksperter knyttet til digitalisering, ledelse og strategi.

– Vi legger opp til at lederne skal få bygge opp forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi, og ønsker å gjøre deltakerne i stand til å se konkrete muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon, sier Skjølsvik.

Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi. Siden 2016 har Skjølsvik forsket på digitalisering i advokatfirmaer og er opptatt av hvordan digitalisering skjer i kunnskapsorganisasjoner.

Skjølsvik skal blant annet undervise i hva som driver digital transformasjon og hvordan digitalisering påvirker strategi, organisasjonsmodeller, lederroller og kompetansebehov.

Mangler strategisk IKT-kunnskap

Ledere har i mange tilfeller ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag, påpeker Skjølsvik.

Hun opplever at mange ledere mangler et begrepsapparat knyttet til digitalisering.

– I tillegg ønsker mange å bygge opp et begrepsapparat og utvikle mer kompetanse knyttet til hvordan digital teknologi påvirker deres organisasjon i dag og i fremtiden.

– Digital teknologi fordrer ofte at vi tenker verdiskaping og organisering på nye måter. Mange ledere ønsker å få kompetanse og utvikle en bedre evne til å se mulighetene den digitale teknologien gir, sier Skjølsvik.

Møter et stort behov

Prorektor for utdanning, Nina Waaler, tror en del ledere er usikre på hvordan de skal håndtere dette.

– Jeg synes det er viktig at vi som institusjon får opp et slikt tilbud om videreutdanning og dermed møter et stort behov i arbeidslivet, sier Waaler.

– Mange av våre ferdige kandidater, som for eksempel lærere, helse- eller sosialfagarbeidere, vil på sikt inneha lederstillinger, og da vil strategisk IKT-kunnskap være av stor betydning.

Asbjørn Seim er direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet og er i enig i at det er et stort behov blant mange ledere for mer kunnskap om strategisk IKT.

– Hvis du som leder ikke har et minimum av nysgjerrighet ovenfor hva teknologi kan gjøre for deg og virksomheten din, så tror jeg det blir vanskelig å henge med, sier Seim.

Forskerens råd

Her er Tale Skjølsviks råd til ledere knyttet til digital transformasjon:

1.Husk at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre verdiskaping.

2. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig for både nåtidens og fremtidens ledere.

3.Vær endringsvillig og nysgjerrig! Bygg en kultur der det er lov å prøve og feile.

4. Få trening! Gjør gjerne små piloter så billig som mulig for å få denne treningen.

5. Begynn med en gang! Det er ingen vits i å vente.

 

Faktaboks

Artikkelen er skrevet av Sonja Balci som er rådgiver ved OsloMet.