Du er her

Økt risiko for ulykker etter kvelds- og nattarbeid

Sjansen for å havne på legevakten øker etter kvelds- og nattevakter. Det samme gjelder hvis det kort tid mellom vaktene.
Av Redaksjonen
Publisert 25.07.2019 13:12

Leger, sykepleiere og annet helsepersonell har økt risiko for å havne på legevakten på grunn av en ulykke etter kvelds- og nattevakter. Det samme gjelder hvis det har vært kort tid mellom to vakter. Jo mindre fritid det er mellom vaktene, desto større sannsynlighet er det for ulykker. Risikoen er størst hvis det er mindre enn 11 timer mellom to vakter. Det viser resultatene av en PhD-studie utført av Helene Breth Nielsen ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark og Københavns Universitet.

En vesentlig årsak til sammenhengen mellom arbeidstid og ulykker er trøtthet. Trøtthet fører til nedsatt oppmerksomhet og reaksjonsevne. Dermed øker risikoen for å gjøre feil og for å bli utsatt for ulykker.