Du er her

Økende geografiske lønnsforskjeller

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder. Likt arbeid lønnes i økende grad ulikt, viser ny undersøkelse.
Av Karine Hildonen Henriksen
Publisert 03.05.2012 06:45

Ill.foto: Colourbox.

Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer er det betydelige geografiske forskjeller på norske lederlønninger.

De høyeste lønningene finner vi i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet. Norsk Ledelsesbarometer er basert på en undersøkelse blant 2745 norske ledere fra hele landet. 

Les også: Lønnsforhandlinger: - Gi en saklig begrunnelse

– Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

" – Gjør seg selv en bjørnetjenesteBrekke og Ledernes medlemmer er i disse tider involvert i en rekke lokale lønnsforhandlinger, og forbundslederen er klar på at det vil straffe seg for bedrifter å kun tenke besparelser i forhandlingene med sine arbeidstakere.

– I områder der det er arbeidsgiverne som sitter med de sterkeste kortene presses ofte lederlønningene ned, og det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med på å gjøre området sitt lite attraktivt for ny kompetanse, få vil etablere seg i områder der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke. 

Innlandet sakker akterut  

Den gjennomsnittlig lønningen for en norsk mellomleder ligger på 513 000 kroner. Ledere i Oslo tjener i snitt 10 prosent over dette, 563 000 kroner.

På bunn av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet. Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk L edelsesbarometer, sier at funnene er tydelige. 

Oljefylkene får ringvirkninger  

Ledernes medlemmer, som utgjør grunnlaget for undersøkelsen, representerer mange ulike bransjer. Derfor er funnene i undersøkelsen korrigert slik at lønninger i olje- og gassindustrien er holdt utenfor. Oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet. 

– Dette skyldes mest sannsynlig at næringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse områdene opplever et generelt høyere press på arbeidsmarkedet. 

Størrelsen på kommunen der arbeidsplassen ligger påvirker ledernes lønnsslipp, viser undersøkelsen.

Mens lederlønninger i en kommune med over 50 000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innby ggere gjennomsnittlig 529 100 kroner. 

(Pressenytt)  

_______________________________


Har du leder- eller personalansvar?

Bestill et abonnement i dag!

Åtte ganger i året byr vi på masse  nyttig  fagstoff for deg som har personalansvar og for deg som leder og utvikler mennesker.


Gjør som 40 000 andre ledere, få med deg siste nytt om:

"
- Leder- og organisasjonsutvikling
- Rekruttering og utvelgelse- Kompetanseheving

Bestill et abonnement her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"