Du er her

Én av tre bruker ikke studieplassen sin

Stadig flere har høyere utdanning og flere tar doktorgrad. Men nesten en av tre som blir tatt opp til høyere utdanning bruker ikke studieplassen sin.
Av Redaksjonen
Publisert 09.10.2019 21:04

Hele 44 prosent av alle voksne nordmenn har utdanning på universitets- og høyskolenivå, og andelen fortsetter å øke. Samtidig er vi i verdenstoppen når det gjelder bruk av penger på høyere utdanning. Det viser den ferske OECD-rapporten "Education at a Glance 2019". 

Men 29 prosent av søkerne til høyere utdanning bruker ikke studieplassen sin, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Det betyr at de enten ikke takker ja til studieplassen eller at de rett og slett ikke møter opp. Til sammenlikning gjelder dette bare 6 prosent av søkerne i Sverige og 2 prosent i Finland.

En kostbar ordning

– Norge har en av verdens mest sjenerøse ordninger, med gratis utdanning og svært gunstig studiefinansiering. Men når nesten hver tredje søker ikke bruker studieplassen sin, betyr det at universitetene og høyskolene må gi tilbud til langt flere enn de har plass til. Dette kan bidra til større usikkerhet, både for institusjonene som må overbooke og for søkere som står på venteliste. Det kan være flere grunner til hvorfor det er slik, derfor må vi se nærmere på hva som ligger bak disse tallene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Lang utdanning lønner seg

De aller fleste studentene (77 prosent) er tilfredse med studiene sine. Stadig flere tar også lengre utdanningsløp enn tidligere og flere tar doktorgrad. Nå har 1,1 prosent av nordmenn en doktorgrad. Det er forventet at dette vil øke til 2,8 prosent.

Rapporten viser også en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og inntekt. En mastergrad gir 55 prosent høyere inntekt enn gjennomsnittsinntekten for en med utdanning på videregåendenivå.