Du er her

«Hvordan kan vi unngå å ansette ledere og medarbeidere som potensielt kan gjøre skade?»

FROKOSTSEMINAR: Assessio arrangerer et frokostseminar onsdag den 29. mars. Tema for dagen er rekruttering, konsekvensen av feilrekkrutering og gode metoder.
Av Redaksjonen
Publisert 09.03.2017 17:25

Rekruttering er en av organisasjoners viktigste og vanskeligste oppgaver. Konsekvensene av en feilrekruttering kan få fatale følger både for trivsel, omdømme og økonomi. Det finnes i dag gode metoder for å velge bort de kandidatene som kan utgjøre en fare.

På frokostseminaret får du et innblikk i erfaringer knyttet til destruktiv ledelse og medarbeiderskap.

Darin Nei, Hogan Assessment Systems
Denne gangen har får du møte Darin Nei fra Hogan Assessment Systems i USA. Darin gir et nærmere innblikk i konsekvensene av destruktiv ledelse, hva vi bør være oppmerksomme på, samt hvilke metoder som kan benyttes for å velge ut fremtidige dyktige lederkandidater.

Anders Hectorlinde, Assessio

Psykolog Anders Hectorlinde vil presentere en case gjennomført av Assessio for rekrutteringsselskapet Randstad.

For Randstads kunde var det avgjørende å kvalitetssikre medarbeidere, spesielt med tanke på sikkerhet og pålitelighet. Utvalg basert på integritetstesten MINT resulterte i mange spennende og kostnadsbesparende gevinster.

Frokostseminaret arrangeres onsdag 29. mars fra 08.30-10.30  -  med frokostservering fra kl 08.00.